Κάθε Σάββατο στην Δημιουργική πόρτα ταξιδέψτε με την νεράιδα Φανταζία από τις 10:45 έως τις 12:00 με το φανταζιόπολοιο της να φεύγει για βόρειο πόλο.

Το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης « Ο Τύπος στον 20ο αιώνα και το φαινόμενο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2018-19,