Το Αθλητικό Τμήμα της Διεύθυνσης Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΠΕΠΦΑ ν. Λάρισας, συνδιοργανώνουν

Ο Αθλητικός Όμιλος Ξυλορακέτας Λάρισας (Α.Ο.Ξ. Λάρισας), είναι ιδρυτικό μέλος της Α΄ Ένωσης Συλλόγων Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (Α’ Ε.Σ.Α.Ξ.) και έχει αναγνωρισθεί από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.).